Školství - zákony: Typy výuk
Komunitní školy

Komunitní se nazývají školy, které jsou otevřeny vlastně komukoli - např. formou různých odpoledních kursů a workshopů, společnými slavnostmi, sportovními akcemi apod.

Co to vlastně je komunitní vzdělávání?

Komunitní vzdělávání je založeno na poměrně jednoduchém principu - jde v něm o přihlášení se či návrat k aktivnímu způsobu života, k pochopení, že učení je celoživotní proces. Je to cesta, jak pomáhat lidem (v okolí) zlepšit jejich život prostřednictvím vzdělání, kultury, sportu a využití volného času.

Komunitní škola

Pozná se především tím, že je odlišná od škol ostatních. Zatímco dopoledne slouží jako každá škola dětem, odpoledne a večer se proměňuje v centrum kulturního a společenského života, ve kterém se lidé (všech generací) vzdělávají, odpočívají, baví, sportují nebo se tzv. jen scházejí. Jejím cílem je školu otevřít a zpřístupnit. Vytvoření nabídky aktivit, která vychází z materiálního, prostorového a „lidského“ potenciálu školy a která je vytvářena podle konkrétních představ a přání občanů bydlících v dané komunitě.
Komunitní škola se zároveň snaží spolupracovat a koordinovat aktivity s ostatními společensky prospěšnými subjekty a institucemi v blízkém i vzdáleném okolí. Jejím posláním je uspokojovat společenskou poptávku po určité službě a přispívat tak k pozvednutí kvality života v dané komunitě. Je to projekt dobrovolný, určený těm, kteří chápou, že dnešní škola musí nabízet víc a hrát tak ve společnosti zásadnější roli.

Internetové stránky:
http://www.komunitnivzdelavani.cz

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA