Školství - zákony: Typy výuk
Domácí vzdělávání

Vzdělávání dětí doma má počátky v 60. letech v USA a je legální ve všech zemích Evropské unie (kromě SRN).
V ČR existuje společnost přátel domácí školy, která domácí vzdělávání prosazuje do českého právního řádu a hájí zájmy doma vzdělávajících rodin. Experiment povolený MŠMT ČR byl zahájen 1.9.1998. Ve školním roce 2000/2001 absolvovalo tuto formu vzdělání zhruba 300 dětí na 3 školách. Dosud domácí vzdělávání umožňovalo 5 škol, podle školského zákona je domácí vzdělávání již rovnocennou formou plnění povinné školní docházky a mělo by být umožněno na všech školách.

Některé z podmínek domácího vzdělávání:

  • žáci jsou vzděláváni v souladu s platným standardem základního vzdělávání (tj. s osnovami)
  • jednou za měsíc je povinná konzultace (dítě, rodič a pedagog), nejméně dvakrát za školní rok mají být výsledky vzdělávání hodnoceny (tj. žáci mají být "přezkoušeni"), výsledek hodnocení má být žákům vydáván ve formě slovního hodnocení
  • žáci se mohou účastnit všech akcí školy (kroužky, výlety…)
  • doma vzdělávající rodič musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (může být udělena výjimka), posuzuje se i úplnost a funkčnost rodiny, od září 2001 se tato forma vzdělávání omezuje na děti se "specifickými vzdělávacími potřebami" - např. výjimečným nadáním, poruchami učení, problémy v sociální oblasti (což je podmínka ze strany MŠMT, proti které zúčastnění rodiče i pedagogové protestují)
  • škola může vypovědět dohodu o zařazení dítěte do domácího vzdělávání, neplní-li rodiče podmínky dohody.

Školy pomáhají rodičům s vypracováním metodických plánů a s výběrem vhodných učebnic, organizují pro rodiče semináře.

Některé aspekty domácího vzdělávání:

  • Rodič své dítě zná, ví tedy jak ho motivovat. Nemusí dítě testovat ani známkovat, protože při každodenní práci s ním ví, co mu jde a co ne - díky tomu navazuje na učivo, které už dítě zvládlo. Také má velký zájem na dobru svého dítěte. Liší se míra formálnosti.
  • Rodič se musí postarat, aby dítě, které nenavštěvuje školu mělo dostatek jiných sociálních kontaktů.
  • Rodičům někdy chybí srovnání znalostí dítěte s jeho vrstevníky, nebo zpětná vazba zda učí dobře. Až v průběhu domácího vzdělávání zjišťují jak je práce náročná a zda ji zvládnou.

Literatura:
Bakončík, J.: Zkušenosti z domácího vzdělávání (Učitelské listy č.5/2000-2001)
Plaňanský, P.: Domácím školákům začíná pátý rok experimentu (Učitelské listy č.2/02-03)
Holt, J.: Jak se děti učí. Agentura Strom, Praha 1995

Internetové stránky:

Učíme se doma - základní informace o domácím vzdělávání, zákony, adresy (i www) škol umožňujících domácí vzdělávání, odkazy na Asociaci domácího vzdělávání (která má na webu přihlášky a postup jak se do domácí školy zapojit), Společnost přátel domácí školy, Rodinné centrum Benjamin (v rámci tohoto klubu se rodiny mohou každý týden setkávat a zúčastňovat se různých akcí) a dětského psychologa PhDr. Václava Mertina.
Stránky ZŠ Letohradská v Praze - zde naleznete podrobný přehled podmínek domácího vzdělávání i přihlášku ke stažení
Učitel s devíti třídami? - článek o kompetenci rodičů v Učitelských listech
Stránky matky dvou dětí, která se snaží o legislativní změny podporující domácí vzdělávání. Odkazy, argumenty, reakce politiků, články z tisku…
Články o domácím vzdělávání od rodičů i odborníků na serveru Rodina.cz
Domů do školy - rozhovor s doma vzdělávající maminkou
Evaluace v domácím vzdělávání - hodnocení dětí v domácím vzdělávání
Domácí škole přibylo dětí
Domácí vzdělávání - článek v čas. 100+1 zahraničních zajímavostí
Domácí vzdělávání - motivy a zkušenosti - výtah z diplomové práce
Skleníkové děti?
Domácí škola neškodí! - sloupek T. Feřteka v Reflexu
Domácí vzdělávání nepatří do každé rodiny - rozhovor s ředitelkou kmenové školy v Reflexu
Možnosti domácího vzdělávání budou omezeny
Domácí škola opět v ohrožení

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA