Školství - zákony: Typy výuk
Daltonské školy

Vznik:

Základy daltonského vzdělávání byly položeny roku 1905 na jedné ze škol ve Wisconsinu v USA. Mladá učitelka Helen Parkhurst (narodila se roku 1887 právě ve Wisconsinu) zde začala jako jediná učit 40 dětí od 6 do 12 let v jednotříce. Zvolila způsob vzdělávání přizpůsobený individuální potřebě namísto "frontálního" způsobu vyučování, jak tomu bylo a ještě je dosud běžné. Tři principy vzdělávání jsou podle Helen Parkhurst zcela jednoduché: svoboda, samostatnost a spolupráce. Pro Helen je důležité, aby se žáci naučili vycházet sami se sebou a s ostatními.
Osvojit si cenné zkušenosti znamená být dobře připraven pro další život. Při tomto procesu "učit se pro život" je důležité, že si každé dítě ponechá své hodnoty a rozvíjí svůj charakter a vlastnosti.
Od roku 1913 do roku 1915 spolupracovala Helen s Maria Montessori a byla až do roku 1918 hlavní představitelkou tohoto stylu výuky v Americe. Od roku 1919 experimentuje se svou metodou na Bershire Cripple School a na High School for Boys and Girls v městečku Dalton, které následně dalo školám jméno daltonské. Do roku 1942 zůstává Parkhurst v čele této školy. Helen Parkhurst zemřela v roce 1973.

Daltonská třída:

Jednotlivé třídy se samozřejmě liší, ale obecně lze říci, že uspořádání lavic by mělo umožňovat pohyb po třídě, skupinovou i samostatnou práci. Někde se lavice na potřebnou dobu přemisťují.

Daltonská výuka:

V původním daltonském plánu žáci sepisovali s učitelem měsíční smlouvy o zvládnutí učiva. Samostatně nebo ve skupinách potom pracovali v odborných pracovnách vybavených potřebnými pomůckami. Učivo na jeden rok mohli zvládnout i dříve nebo později. Pro zlepšování mluveného projevu se pořádaly dětské konference k různým tématům.
V českých školách se vyučuje v daltonských blocích např. třikrát týdně jednu vyučovací hodinu. Blok je obvykle věnován procvičování a opakování látky. Děti si vybírají, kterému předmětu se budou v konkrétním bloku věnovat a poté plní úkoly (povinné, nepovinné a tzv. extra úkoly navíc) z příslušného pracovního listu. Využívají přitom literaturu, v případě, že si neví rady, mohou žádat o pomoc spolužáka. Řešení úkolů bývají vyvěšena ve třídě pro snadnou sebekontrolu a splnění úkolů děti zaznamenávají na přehledné tabule, díky nimž vidí i učitel kolik a jaké práce komu zbývá.

Poznámka:
Daltonský způsob výuky je používán pro mateřské školy, 1. a 2. stupeň základního školství a střední školství.

Internetové stránky:
http://sweb.cz/daltonsky

Literatura:
Rýdl, K.: Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Daltonský plán jako výzva. Praha, Strom 1998.
Hrubá, J.: Dalton - jedna z možných cest (Učitelské listy č.9/1998-1999)

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA