Školství - zákony: Typy výuk
Školní vzdělávací program

Každá škola si zpracovává vlastní Školní vzdělávací program vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu.

...více informací >>
Církevní školy

Církevní školy jsou školy, které zřizuje církev (u nás katolická, evangelická) a tudíž se do nich promítají principy křesťanství. Nemusí se od běžných škol lišit organizací výuky.

...více informací >>
Daltonské školy

Osvojit si cenné zkušenosti znamená být dobře připraven pro další život. Při tomto procesu "učit se pro život" je důležité, že si každé dítě ponechá své hodnoty a rozvíjí svůj charakter a vlastnosti.

...více informací >>
Domácí vzdělávání

Podle školského zákona je domácí vzdělávání již rovnocennou formou plnění povinné školní docházky a mělo by být umožněno na všech školách.

...více informací >>
Integrovaná tématická výuka
Jak je patrno z názvu, je na takové škole učivo všech předmětů integrováno k nějakému tématickému celku.
...více informací >>
Komunitní školy

Komunitní se nazývají školy, které jsou otevřeny vlastně komukoli - např. formou různých odpoledních kursů a workshopů, společnými slavnostmi, sportovními akcemi apod.

...více informací >>
Pedagogika Montessori
Utváření nového vztahu dospělého k dítěti
...více informací >>
Waldorfská pedagogika

Na výchovu je ve waldorfských školách nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte.

...více informací >>
Začít spolu - "Step by Step"

Program STEP BY STEP - Začít spolu - je alternativní vzdělávací program, který kombinuje evropské tradice ve výchově dětí s moderními přístupy kladoucími důraz na samostatnost žáků.

...více informací >>
Zdravá škola
Obecně platí, že zdraví ve Zdravé škole je chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody.
...více informací >>
© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA