Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Karlovarský | Okres: Sokolov | Město: Březová

Mateřská škola BřezováUlice: Komenského 11
Město: 357 61 Březová
Telefon: (+420) +420 352 661 338
Telefon 2: (+420) +420 731 155 265

Typ výuky: Školní vzdělávací program

Detailní popis:
Ředitelka školy: Jitka Hornerová

Mateřská škola, Komenského 11 na Březové má letitou tradici. V roce 2006 oslavila 50 leté výročí svého vzniku. Město Březová je zřizovatelem školy a má poměrně stabilizované obyvatelstvo, z toho důvodu jsou v MŠ často děti „ našich dětí“. Kontakt udržujeme i s bývalými pracovnicemi školy.
Škola se nachází v okrajové části města, máme tedy blízko k přírodě. Budova školy je jednopodlažní a je obklopena rozlehlou zahradou, která dětem poskytuje prostor ke hrám, k pohybovým aktivitám a je zdrojem kontaktů dětí s přírodou a zdrojem krásných zážitků.
Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Cílem je položit základy pro celoživotní vzdělávání všem dětem a to podle jejich možností, zájmů a potřeb. Podnětné prostředí je zárukou rozvoje dítěte po všech stránkách. Ve výchově upřednostňujeme smyslové vnímání, jako základ pro veškeré poznání dítěte. (J.A.Komenský: Nic není v mysli co neprošlo smysly).
Nezbytnou součástí našeho výchovného působení je výchova k životnímu prostředí a naší snahou je , aby dětem od nejútlejšího věku byly položeny základy pro šetrný přístup k našemu okolí.
Velká pozornost ve výchovném působení je věnována vyjadřovacím schopnostem dětí, prevenci vadné výslovnosti, diagnostice výslovnosti a nezbytné spolupráci s rodinou v této oblasti. Jsou zařazovány logopedické hříčky ve všech věkových skupinách, provádíme individuální logopedickou péči, je dán maximální prostor k samostatnému vyjadřování dětí.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „ Jaro, léto, podzim, zima nám je v naší školce prima“, nabízíme kvalitní standardní a další nadstandardní péči / kroužky: angličtiny, tvořivé dramatiky, návštěvy sauny, zařazujeme v průběhu roku práci s keramickou hlínou, zahradnický kroužek, pořádáme kulturní a sportovní akce, akce pro rodiče a děti, školy v přírodě, výlety a.j./
Dlouhodobě je věnována významná pozornost spolupráci s rodiči- tradicí se staly podzimní brigády na školní zahradě, společná tvoření s rodiči a dětmi, přírodovědné akce za aktivní účasti rodičů. Velmi oblíbené jsou besídky s kulturním programem dětí- vánoční, ke Dni matek, Loučení se školáky závěrem roku. O dění v MŠ informujeme prostřednictvím Březovského zpravodaje.
Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby v MŠ bylo dítě šťastné, spokojené a aby se do mateřské školy těšilo.
Mateřská škola spolupracuje se ZŠ, s pediatrem, s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi.
© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA