Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 4 | Město: Praha 12 – Modřany

Mateřská škola ČIPERKAUlice: K Otočce 779/27a
Město: 143 00 Praha 12 – Modřany
Telefon: (+420) +420 725 597 526

Kapacita: 62 dětí dětí
Provoz: 07:00 - 18:00
Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: Soukromá

Detailní popis:
Rádi bychom vám představili mateřskou školku Čiperka s celodenním provozem pro děti od 3 do 6 až 7 let s kapacitou 62 dětí. V rámci denního provozu od 7.00 – 18,00 hodin, děti plní pod vedením zkušených pedagogů, v přátelské atmosféře a podnětném prostředí našich tříd a krásné zahrady, celodenní program, jehož součástí jsou tři zájmové kroužky, jejichž cena je již zahrnuta do výše školného. V návaznosti na celodenní program máme v nabídce pro rodiče a jejich dětí dalších sedm zájmových kroužků.

Nabízíme kvalitní celodenní program včetně velkého množství zájmových kroužků. Naším cílem je poskytnout Vašim dětem, během pobytu u nás, širokou škálu možností, jak získávat nejrůznější informace a zkušeností které si mohou následně v podnětných konkrétních situacích samy ověřit a tím získávat praktické dovednosti, které dále uplatňují ve svém životě a usnadní jim přechod do 1. třídy základní školy.

Pro realizaci denních programů nám slouží tři třídy navozující atmosféru, „Moře“ , „Prales“, třída pro zájmové kroužky a bloky pro předškolní výchovu. Učebna „ Moře“ situovaná v prvním poschodí budovy je určena pro děti od 3 do 4 let a její interiér a vybavení jsou tematicky laděny do světa života mořských živočichů. Druhá učebna „ Prales“ je třídou pro děti ve věku od 5 do 6 let, nachází se ve druhém podlaží budovy a jak její název napovídá, její charakteristikou je překrásný svět džungle a jejích obyvatel. V přízemí budovy je umístěna pak učebna, která slouží k výuce zájmových kroužků a bloky pro předškolní přípravu. Ke školce patří krásné prostředí velké školní zahrady, se sousedícím lesem a tak budou Vaše děti v rámci denního programu část dne trávit ve zdravém prostředí, plném nových podnětů a badatelských aktivit. Už samo prostředí, v němž u nás děti tráví čas napovídá, že jsou vedeny k lásce k přírodě a k úctě ke všemu živému.

Denní program navazuje na Školní vzdělávací program „Step by Step“ . V rámci tohoto vzdělávacího programu, s širokou škálou vyučovacích metod, využíváme také metody jiných alternativních pedagogických směrů, neboť jsme si vědomi toho, že žádný pedagogický směr není zcela univerzální a osobnost každého dítěte je zcela jedinečná a potřebuje individuální přístup.

V našem programu podporujeme tyto charakterové vlastnosti :
  • schopnost a ochota kooperace mezi vrstevníky
  • úcta a kuráž v mezilidských vztazích
  • být si vědom odpovědnosti za své jednání
  • dodržování společenských pravidel a podílení se na jejich tvorbě
  • samostatné a tvůrčí řešení problémových situací
  • správné vyjadřování svých myšlenek a ochota naslouchat druhým
  • láska k přírodě a její respektování
  • samostatnost ( etika a hygiena )


Naším cílem je vychovávat a vzdělávat Vaše děti tak, aby při přechodu na základní školu plně zúročily všechny získané zkušenosti, dovednosti a informace a tím jim tento velký životní krok usnadnit a pomoci jim stát se úspěšnými.
Součástí naší práce s nejmenšími je spolupráce s rodinou, neboť komunikace o Vašem dítěti, jeho úspěších ale popř. také jeho problémech a potížích je nedílnou součástí procesu, který vede k trvalým úspěchům ve výchově a vzdělání. Naše otevřenost a vstřícnost k rodičovské veřejnosti napomáhá ke vzájemnému dialogu a komunikaci.

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA