Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 4 | Město: Praha 4 - Krč

Mateřská škola Matěchova
Ulice: Matěchova 1069
Město: 14000 Praha 4 - Krč
Telefon: (+420) +420 241 442 131

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Mateřská škola pracuje systémem rodinné výchovy se zaměřením na rozvíjení sociálního učení - to znamená ve věkově smíšených skupinách, sourozenci jsou spolu v jedné třídě.
     Úzce spolupracuje se SOU a Praktickou školou se zaměřením na kuchařské práce.
     Cílem je vytvoření školy rodinného typu, s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte, se zaměřením na jeho individualitu Vedení je volné, demokratické

Profilace mateřské školy:
- integrace zdravotně postižených dětí
- péče o zdraví, jejíž součástí je např. vitamínová akce v období zvýšeného výskytu onemocnění a znečištění ovzduší
- dechová a relaxační cvičení
- logopedická péče
- odborné pedagogické konzultace a rodinné poradenství

     Na škole je ustaveno SRPŠ, které je samostatným právním subjektem, s vlastním finančním kontem. Rodiče, sdružení v této organizaci, významně ovlivňují plán vzdělávací práce školy včetně mimoškolních aktivit.

Školní a mimoškolní aktivity:
- výuka angličtiny
- plavecký výcvik v bazénu SOU - Zelený pruh
- výuka hry na flétnu
- taneční kroužek
- keramický kroužek + fotografický kroužek
- rozšířená hudební a pohybová výchova
- pořádání slavností s důrazem na lidové zvyklosti ( podzimní, mikulášská, vánoční, velikonoční a zahradní slavnosti, karneval... )
- školní divadlo
- návštěva divadelních a filmových představení
- výlety a sportovní akce
- ozdravné pobyty v přírodě
- seznamování s biblickými příběhy
- kultuře vzdělávací akce pro rodiče

     Od začátku školního roku 2002/03 působí v budově MŠ Matěchova vedle mateřské školy také Jazyková škola Rybička, která je umístěna ve II. patře, kde dříve sídlila SOU a Praktická škola. Žáci SOU a Praktické školy zde absolvují pouze praktickou výuku ve stravovacím úseku.
     Ve spolupráci s Jazykovou školou Rybička zajišťována výuku angličtiny pro děti z naší mateřské školy (seznamování s jazykem). Děti, které jsou přihlášeny k systematické výuce do Jazykové školy Rybička, si vyzvedávají vyučující přímo ve třídách MŠ a zase je po skončení výuky přivádějí, takže absolvují výuku angličtiny v rámci svého pobytu v MŠ.

Provoz školy: 6:60 - 17:30 hod.
Kapacita MŠ: 90 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA