Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 4 | Město: Praha 4 - Lhotka

Mateřská škola Hvězdička
Ulice: Liškova 636/10
Město: 14000 Praha 4 - Lhotka
Telefon: (+420) +420 241 470 326

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou rozděleny do heterogenních skupin. Mohou tak sdílet prostředí podobné rodinnému. Součástí školy je také zahrada, je zde postaven menší altán, zřízena pískoviště. Děti mají k dispozici tříkolky, koloběžky, hračky na písek a sportovní vybavení.

     Ve svém programu kromě všestranného rozvoje dětské osobnosti se MŠ zaměřuje na další činnosti z oblasti hudebně pohybové výchovy, estetické výchovy.

     Pro děti byla v jedné ze tříd zřízena i malá tělocvična.V rámci pohybové výchovy se dojíždí s dětmi do bazénu na předplavecký výcvik, který vedou zkušení lektoři.

Zaměření mateřské školy:
- výchovná činnost vychází z Rámcového vzdělávacího programu, na který navazuje na Školní vzdělávací program a učitelé ve třídách zpracovávají Třídní vzdělávací program
- všestranný rozvoj dětské osobnosti s ohledem k věkovým schopnostem a zvláštnostem dětí
- důraz kladen na individuelní přístup k dětem
- estetická výchova / výtvarná a pracovní /
- ekologická výchova

Aktivity mateřské školy:
- zdobení perníků, kraslic, ubrousková technika, zdobení květináčů
- výuka anglického jazyka pod vedením odb. lektorky
- výuka hry na flétnu
- pohybové a taneční aktivity
- předplavecký výcvik /plavecká škota DELTEROND/
- ozdravné pobyty dětí v ČR i u moře
- společné akce MŠ a rodičů
- vystoupení Inky Rybářové za účasti rodičů
- výlety do ZOO a okolí
- táboráky v areálu mateřské školy
- vánoční dopolední posezení a společné hry u stromečku, oslavy MDD
- dětská vystoupení na akcích MÚ Praha 12 - Vánoční strom a dětské sportovní hry, účast v dětské přehlídce Mateřinka
- organizování společných akcí, návštěvy 1.třídy a školní družiny apod., uvažujeme o spolupráci se ZŠ v Písnické ulici

Kapacita MŠ: 75 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA