Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 4 | Město: Praha 4 - Modřany

Mateřská škola Jahůdka
Ulice: Krouzova 3036/10
Město: 14300 Praha 4 - Modřany
Telefon: (+420) +420 244 403 877

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Moderní mateřská škola v překrásném prostředí u lesa se zahradou plnou zeleně a nových dřevěných domečků, prolézaček i skluzavek. Pískoviště jsou vybavena poklopy. V jarních a letních měsících je zahrada doplňována o další přenosné hračky a náčiní, děti se mohou zchladit a vydovádět v mlhovišti. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a pomůcek, vhodných pro jejich optimální psychomotorický rozvoj a přípravu pro bezproblémový vstup do ZŠ.

    MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je i nadále osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova, která nepřehlíží všechny přínosné zkušenosti a tradice české předškolní výchovy. V zájmu kolektivu se ale nyní netlumí svoboda a individuální rozvoj jedince. Dětem je nabízena pestrá škála bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím se u dětí rozvíjejí specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Učitelky dětem připravují individualizovaný program činností, které děti přijmou za své z vlastního zájmu. Výchova a učení nespočívá v tom, že se dítě tvaruje do předem přípravného modelu, ale je jedinečnou neopakovatelnou osobností, která má právo být sama sebou a jako taková je akceptována, přestože onen pomyslný model nenaplní nebo naopak přesáhne. Základní a hlavní ve výchově dítěte není kolektivní zařízení, ale rodina, MŠ rodinnou výchovu vhodně doplňuje a nabízí dětem spoustu možností, které dnešní máločetné rodině chybí. K tomu přistupuje odborná metodická práce učitelek tak, aby byly rozvíjeny dispozice a talent nebo naopak, kde je třeba kompenzovat vývojová opoždění. V předškolních třídách je zajištěn program pro přípravu dětí na vstup do ZŠ, sestavený podle nejmodernějších psychologických poznatků. Děti jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, výhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami se rozvíjí jejich paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazie, vůle. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a snadné zvládání psaní v ZŠ Velkou pozornost věnujeme i pohybově výchově. Ve všech třídách děti denně cvičí, většinou s hudbou při použití pestré škály náčiní a nářadí, kterým je MŠ vybavena. V posledních letech máme vynikající výsledky ve výtvarné a hudebně pohybové výchově, a několik dětí se umístilo na prvních místech v soutěžích své věkové kategorie.

Provoz školy: 6:30 - 17:00 hod.
Kapacita MŠ: 120 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA