Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 4 | Město: Praha 4 - Libuš

Mateřská škola K Lukám
Ulice: K Lukám 664/1a
Město: 14200 Praha 4 - Libuš
Telefon: (+420) +420 261 910 135
Fax: (+420) 261 910 135

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Mateřská škola v klidné lokalitě v dosahu MHD s vlastní zahradou a všestrannou péčí.

Orientace MŠ je zaměřena na zvýšenou nadstandardní péči věnovanou vývoji správného mluvního projevu v oblasti:
- prevence vad mluvního projevu
- cíleného rozvíjení drobné motoriky a grafomotoriky jako součásti orientace MŠ
- odstraňování vad mluvního projevu – na škole je logopedická poradna vedená speciálním pedagogem ve spolupráci s SPC a PPP - dětem s vážnějšími poruchami ve vývoji mluvního projevu je věnována speciální péče formou individuálního přístupu i v přítomnosti rodičů
- cíleného využívání psychomotorických,smyslových,pohybových a dramatických her, her se zpěvem a říkadlem, výtvarných a pracovních činností pro všestranný rozvoj dětí
- dle možnosti integrace děti se spec. potřebami a to převážně v oblasti mluvního projevu / i LMD/,poruchy učení. velkou pozornost věnujeme také fyzickému rozvoji a upevňování zdraví dětí
- podpora vlastní tvořivosti dětí a jejich tvořivé myšlení

Zájmové aktivity:
kroužek hry na flétnu
kurs anglického jazyka
plavecký kurs a sauna
taneční kroužek Rytmik
kroužek keramiky

Provoz školy: 6:30 - 17:00 hod.
Kapacita MŠ: 56 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA