Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 10 | Město: Praha 10 - Horní Měcholupy

Mateřská škola Parmská 388/I
Ulice: Parmská 388/I
Město: 10900 Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon: (+420) +420 274 865 950

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Čtyřtřídní mateřská škola rodinného typu, která má jednotlivé oddělení věkově smíšená. Sourozenci jsou ponecháváni spolu.

     Program je zaměřen na citlivý přístup ke každému dítěti a na jeho všestranný rozvoj. Pomocí kvalitních didaktických materiálů, pomůcek na výtvarnou, hudební, tělesnou, jazykovou, literární, matematickou, pracovní a dramatickou výchovu.
     Pro předškolní děti nabízíme přípravu pro vstup do základní školy a rozvíjíme grafomotoriku.

     Během roku se mohou děti účastnit různých kroužků.

     Prvky ekologické výchovy prolínají téměř všemi činnostmi, učitelky využívají i netradičních prostředků a akcí. Pracujeme podle učebních plánů rozdělených podle věku dítěte.

Provoz školy: 6:30 - 17:00 hod.
Kapacita MŠ: 120 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA