Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 10 | Město: Praha 10 - Vinohrady

Mateřská škola Benešovská
Ulice: Benešovská 28/2291
Město: 10000 Praha 10 - Vinohrady
Telefon: (+420) +420 271 735 731

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Škola rodinného typu podporující posílení vlivu rodiny na výchovu dítěte¨ MŠ Benešovská nabízí integraci dětem s menším smyslovým postižením a odloučené pracoviště v Hradešínské ul. je škola s výtvarným a hudebním zaměřením.

     Mateřská škola s celodenním provozem, sdružující dvě dvoutřídní zařízení, se nachází ve vilové čtvrti. Obě budovy nebyly postaveny jako účelové, jde o rekonstruované vily, které svým položením i velikostí odpovídají rodinnému typu školy. Obklopuje je zahrada se vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy. Jsou dobře vybaveny pro volné hry a sportovní aktivity dětí. Součástí škol jsou školní kuchyně umístěné v přízemí budovy (Benešovská) a v suterénu budovy (Hradešínská).

     K obohacení běžné denní práce s dětmi nabízí škola množství aktivit navíc : výuku anglického jazyka, výuku plavání, hru na zobcovou flétnu, taneční kroužek, Sokolínek.
     Jsou zařazovány návštěvy divadelních představení, Planetária, Muzea policie a také navštěvují dopravní hřiště Jahodová.
     Pro rodiče připravují učitelky spolu s dětmi besídky a společné oslavy svátků a významných dnů, vyjíždějí na týdenní ozdravné pobyty do přírody i na poznávací výlety.
     Škola spolupracuje i s jinými subjekty, např.: PPP Jabloňová, Speciálně pedagogické centrum Strašnická a FFUK – katedra psychologie.

     Barevný rok – je tvořen z ročního pracovního plánu s nabídkou zájmových činností, kulturních aktivit a v jednotlivých třídách je rozpracován do měsíčních plánů. Roční plán je rozdělen do týdenních tématických celků, ze kterých vycházejí dílčí úkoly. Základním programovým materiálem je Rámcový program pro předškolní vzdělávání a metodická pomůcka „Barevné kamínky“ od autorek Gabriely a Milady Přikrylových.

Kapacita MŠ: 95 dětí

Mateřská škola HRADEŠÍNSKÁ
Odloučené pracoviště

Hradešínská 17/1974
101 00  Praha 10

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA