Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 10 | Město: Praha 10 - Vršovice

Mateřská škola Bajkalská
Ulice: Bajkalská 169
Město: 10100 Praha 10 - Vršovice
Telefon: (+420) +420 272 741 003

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Škola rodinného typu podporující ekologickou výchovu, se zaměřením na spolupráci s rodinou a přípravu dětí na život.

     Dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. K budově patří rozlehlá zahrada, dobře udržovaná, vybavená vším potřebným k zajištění aktivního pohybu a sportovního vyžití dětí venku, která současně slouží jako rezervoár poučení dětí v rámci ekologické výchovy.
     Škola je přízemní dřevěná budova (dřevěná jednopodlažní budova, částečně podsklepená s plochou živičnou střechou) se dvěmi prostornými třídami a společnou hernou, která je oběma třídami využívána.
     Třídy s hernou jsou od sebe oddělené dřevěnými rozkládacími dveřmi. Dále se zde nachází jídelna, školní kuchyň, která je součástí školy.

     Paní učitelky pracují podle Školního vzdělávacího plánu rozpracovaného do měsíčních témat a vlastních týdenních plánů výchovně vzdělávací práce se zaměřením na ekologickou výchovu, k čemuž využívají především školní zahradu, vycházky do ekologického centra v Toulcově dvoře, výlety do přírody, do ZOO, besedy i soutěže.
     Dále je pozornost věnována spolupráci s rodiči a přípravě dětí na život. Pro děti nabízíme seznamování se s hrou na flétnu, plavecký výcvik na Slávii, nabídka přípravku JUWIM (posilování imunitního systému), otužování vodou i vzduchem, apod.
     Z ostatních akcí a aktivit, které doplňují program školy lze uvést výuku anglického jazyka, hudebně pohybovou výchovu, dramatickou výchovu, koncerty a karneval ve škole, návštěvy divadelních představení, besídky a jiné akce pro rodiče s dětmi.

Provoz školy: 6:30 - 17:00 hod.
Kapacita MŠ: 55 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA