Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 9 | Město: Praha 9 - Černý Most I

Mateřská škola Paculova
Ulice: Paculova 1115/12
Město: 19800 Praha 9 - Černý Most I
Telefon: (+420) +420 281 864 326

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Typická sídlištní mateřská škola se čtyřmi třídami.

     Výchovný program je zaměřen na rozvíjení osobnosti dítěte a k tomu jsou směřovány všechny činnosti MŠ.

     Kroužek angličtiny, taneční a hry na flétnu vedou docházející lektoři, hudební, výtvarný kroužek a němčinu vedou zkušené učitelky.
     Do MŠ dojíždí pravidelně 1x za měsíc divadélko, 1x ročně ji navštíví malý cirkus se šaškem a kouzelníkem. Každoročně v květnu vyjíždějí děti na ozdravný pobyt do hotelu Borný u Máchova jezera. Každý rok v únoru je pořádán karneval s tancem a tombolou, děti jsou během školního roku několikrát fotografovány profesionálními fotografy. Balíčky s cukrovinkami přináší dětem v prosinci Mikuláš a v červnu je pořádáno ke Dni dětí dopoledne plné soutěží s odměnami. 4x ročně probíhají třídní schůzky s ukázkami práce učitelek s dětmi (v květnu, kdy děti popřejí maminkám ke Dni matek, v červnu, kdy děti předvedou vše, co se naučily, rozloučí se s předškoláky a všichni se podívají na ukázku tanečního a hudebního kroužku, v září, kdy se seznámí rodiče s učitelkami svých dětí, a v prosinci, kdy společně s dětmi oslaví i rodiče Ježíška v mateřské škole).

Kapacita MŠ: 112 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA