Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 6 | Město: Praha 6 - Vokovice

Mateřská škola Na Dlouhém lánu
Ulice: Nechanského 3/589
Město: 16000 Praha 6 - Vokovice
Telefon: (+420) +420 235 361 674
Telefon 2: (+420) +420 235 361 674

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu: "PUTOVÁNÍ STONOŽKY ZA POZNÁNÍM".
     Snaží se co nejlépe oplácet přírodě naší vděčnost za žití na tomto světě a tak mezi hlavní cíle naší školy patří podání pomocné ruky a láska k přírodě, ekologie.

Zaměření na rozvoj těchto oblastí:
• vztah k přírodě, ekologie
• vztah jeden k druhému, sociální vztahy
• vztah k rodnému městu, historie Prahy, vlastenectví
• české tradice, zvyky

     Zaměření na celkový a tělesný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními zásadami. Rozvíjet a zdokonalovat komunikativní dovednosti. Vést děti k ohleduplnosti, kamarádství, tolerantnosti, respektování druhé osobnosti. Vést děti k samostatnosti a sebeobsluze. Učit děti řešit konfliktní situace bez násilí. Začleňování do dětského kolektivu děti různých národností a etnik. Seznamování se světem a jeho zákonitostmi.

     Třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj, kde jsou zastoupeny veškeré výchovné oblasti napomáhající k přirozenému rozvoji osobnosti dítěte s prioritním zaměřením na prožitek.

• kroužek výtvarné výchovy
• kroužek hry na zobcovou flétnu
• kroužek anglického jazyka
• kroužek tanečků
• kroužek zpěvu

Kapacita MŠ: 96 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA