Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 8 | Město: Praha 8 - Libeň

Mateřská škola Bulovka
Ulice: Budínova 2/67
Město: 18081 Praha 8 - Libeň
Telefon: (+420) +420 608 516 737
Telefon 2: (+420) +420 266 082 328

Kapacita: 110 dětí
Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: kraj, Hlavní město Praha

Detailní popis:

     Tradice školy při nemocnici Na Bulovce vychází z její více než padesátileté historie. V současné době v sobě toto zařízení integruje mateřskou školu, základní školu, školní družinu a klub.

     Hlavním smyslem existence školy je zajištění psychické pohody dětí – pacientů, což nemalou měrou přispívá k jejich rychlejšímu uzdravování a zároveň doplnění učiva zameškaného během pobytu v nemocnici nebo doplnění mezer v učivu, vzniklých v důsledku opakovaných nebo dlouhodobých nepřítomností ve škole.

     Pedagogičtí pracovníci zahrnují do péče všechny hospitalizované děti ve věku od tří let až po studenty středních škol. Práce s dětmi probíhá přímo na jednotlivých klinikách (dětská ortopedie, dětské oddělení, dětská chirurgie, dětská infekční klinika, ORL, kožní, plastická chirurgie), a to v hernách, jídelnách nebo individuálně na lůžku.

     Míru zátěže každého jednotlivého dítěte výchovnou i vzdělávací činností určuje vždy ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Všichni pedagogičtí pracovníci tato doporučení plně respektují.

     Všechny složky školy při nemocnici a zdravotnický personál spolu velmi úzce spolupracují, aby byla zajištěna návaznost a propojenost celého léčebného i pedagogického působení na každé dítě.

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA