Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 7 | Město: Praha 7 - Holešovice

Katolická mateřská škola
Ulice: U Uranie 16/1080
Město: 17000 Praha 7 - Holešovice
Telefon: (+420) +420 733 741 099
Telefon 2: (+420) +420 733 741 100

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: církev

Detailní popis:

     Katolická mateřská škola sv. Klimenta v Praze 7 vznikla v roce 1990.

     KMŠ je jednotřídní heterogenní mateřská škola, kterou navštěvují děti od 3 let věku až do nástupu povinné školní docházky.
     V KMŠ je dětem poskytována alternativní výchova, to znamená, že práce s dětmi vychází z koncepce a metodiky státních mateřských škol a přejímá z nich všechno dobré. Důraz je přitom kladen na správnou výchovu zaměřenou na výchovu mravní a citovou, náboženskou a ekologickou. Děti se učí správným vztahům k sobě navzájem, k Bohu i k přírodě. Jsou vedeny k tomu, aby se uměly omluvit, poprosit, poděkovat, neoplácet zlé zlým …
     Filozofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou mravní a náboženské výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností jednotlivých dětí, podle jejich zájmů a potřeb, učit je lásce k přírodě a všemu živému, přistupovat k dětem citlivě a s laskavostí, trpělivě je povzbuzovat a chválit, protože pokud děti prožívají pocit jistoty a důvěry ve vztahu k učitelce, pak je o mnoho snazší získat si ve skupině přirozenou kázeň. Všechno naše snažení směřuje k tomu, aby zde byly děti maximálně šťastné a spokojené.
     Nabídka kvalitní standartní i nadstandartní péče o všechny děti školy - kulturní akce pro rodiče a děti (podzimní jarmark, adventní výstavka, karneval, rodičovské schůzky…) a zájmové kroužky pro děti KMŠ – hra na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek , výuku angličtiny, keramika…

Provoz školy: 7:00 - 16:30 hod.
Kapacita MŠ: 30 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA