Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 3 | Město: Praha 3

Mateřská škola Milíčův dům
Ulice: Sauerova 2/1836
Město: 13000 Praha 3
Telefon: (+420) +420 607 543 777

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Škola pracuje dle programu: „Hrajeme si spolu“ – zaměření hlavně na vztahy mezi dětmi.
     Vybavení tříd je atypické (významná je jeho estetická stránka), součástí areálu je tělocvična, keramická dílna, prosklená terasa, jídelna, dobře vybavená zahrada.
     Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a pedagoga Přemysla Pittra, zakladatele Milíčova domu, tj. důraz je kladen na tolerantnost, otevřenost a příkladný vztah k dětem. Školní vzdělávací program se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte podle jeho možností a volby (formou projektů). Při výchově a vzdělávání vychází MŠ ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává prvořadost jejího výchovného působení a poslání. Škola poskytuje též speciální péči dětem, které z různých důvodů nemohou navštěvovat běžné třídy jiných mateřských škol. Má zkušenosti s dětmi hyperaktivními, nevidomými, s opožděným vývojem, vadami řeči (v MŠ působí klinický logoped), poruchami chování, Downovým syndromem. Velmi úzce spolupracuje s Klubem rodičů, který je při MŠ zaregistrován.

Provoz školky: 7:00 - 17:00 hod.
Kapacita MŠ: 68 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA