Databáze školek: Detail školy
Právě se nacházíte - Kraj: Praha | Okres: Praha 3 | Město: Praha 3

Mateřská škola Buková
Ulice: Buková 26/2518
Město: 13000 Praha 3
Telefon: (+420) +420 284 824 657

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

Detailní popis:

     Škola pracuje dle vzdělávacího programu: „Pojďme si hrát“ – orientace na to, aby se děti učily chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet.
     Součástí školy je zahrada, 2 tělocvičny, kuchyně, sauna, bazének
     Školu navštěvují děti alergické, astmatické, s oslabeným imunitním systémem a jinými zdravotními vadami (s výjimkou mentálního postižení), ale také děti zdravé vyžadující menší kolektiv. Stará se o ně jak pedagogický, tak zdravotnický personál pod vedením odborné dětské lékařky (v MŠ se podávají léky, provádí se rehabilitační cvičení a inhalace, 2x týdně je prohlídka, 1x týdně pobyt v sauně a bazénku). Pravidelné je čistění zubů po každém jídle. MŠ spolupracuje s Klubem rodičů a s o. s. Liga proti rakovině. Nabízí individuální přístup, skupinovou práci, volný přístup rodičů do tříd a adaptační postup, preferuje hravé činnosti a důraz klade na samostatnost, vzájemnou spolupráci a toleranci.

Nabídka kroužků: Rytmicko-taneční, pěvecký, výtvarný, angličtina, logopedická prevence, jazykové chvilky pro správnou výslovnost, individuální program pro děti s odloženou školní docházkou
Pravidelné akce: Oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den matek, Den dětí, divadla v MŠ, hudební produkce „rodiče dětem“ a „děti rodičům“, výlety, výstavy

Provoz: 6:30 – 17:30
Kapacita MŠ: 40 dětí

© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA